Disclaimer

Teksten-Beelden

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. OAKLAB levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. OAKLAB behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Intellectuele eigendom

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van OAKLAB. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.
Het Belgisch recht is van toepassing.

Informatie OAKLAB:
OAKLAB - WE LOVE CONTENT NV
Veldkant 35c
2550 Kontich

https://www.oaklab.eu