MAART 09 BLOG

De juiste prijsstrategie kiezen: hoe doet u dat?

De juiste prijs kiezen voor uw product, lijkt soms onbegonnen werk. Het is echter cruciaal dat de price-setting overeenkomt met de waarde van het product enerzijds, en de vraag anderzijds. Een te hoge prijs maakt dat uw verkoop zal dalen. Met een te lage prijs loopt u dan weer mogelijke inkomsten mis.

Kortom, het bepalen van de juiste prijs voor uw product of dienst vraagt de nodige aandacht en kennis van zaken. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten!

Factoren die uw prijsstrategie bepalen

De meest optimale prijs wordt steeds bepaald door drie factoren: het product zelf, de klant, en de markt. Het is dan ook belangrijk dat u als ondernemer steeds uw prijsstrategie bepaalt aan de hand van deze drie factoren.

Bepaalde producten zijn meer prijsgevoelig dan andere. Premium producten en producten op maat zijn vaak minder gevoelig aan prijsveranderingen, waardoor u een ruimere marge hebt. Gebruiksartikelen zijn dan weer zeer prijsgevoelig, met een lage marge.

Elke klant heeft verder een uniek profiel. Enkele voorbeelden? Frequente kopers zijn meer prijsgevoelig dan de sporadische klant. Iedere klant heeft een ander idee van het belang van klantondersteuning en van de relatie met het merk zelf. Wie meer belang hecht aan deze waarden, is minder prijsgevoelig.

Tot slot moet u ook met de markt voldoende rekening houden. In welke industrie bevindt u zich? Bent u op meerdere markten aanwezig? Kenmerkt de markt zich voornamelijk door stabilisatie of speelt verandering een belangrijke rol?

Zoals blijkt worden alle drie de factoren dus gedreven door unieke prijsimpulsen. Het uitwerken van een algoritme voor prijsbepaling loopt daarom vaak erg moeizaam.

Toch is het perfect mogelijk om dit te realiseren!

Emoties en ratio: de gulden middenweg

Zowel bij B2C- als bij de B2B-klanten is ‘de wil om te betalen’ een key factor. Dat is namelijk het punt waarop rendabiliteit en emotie elkaar kruisen.

Innovatieve en adaptieve klanten zijn zich minder bewust van de prijzen van gelijkaardige producten, of vinden die vergelijking minder belangrijk. Ze zijn voornamelijk gedreven door een emotionele waarde om het product te kopen, met een hoge willingness to pay als gevolg.

De tegenhangers van deze innovators zijn de klanten die nauwelijks of geen emotionele waarde aan het product hechten. Als ondernemer is het cruciaal om de prijsbepaling zo dicht mogelijk te brengen bij wat de klant als economische waarde aan het product geeft.

Dit zijn uiteraard de twee uitersten van het spectrum. De grote meerderheid bevindt zich in het midden: gedreven door zowel emotie als ratio. En dat maakt het uitwerken van uw prijsstrategie net zo uitdagend.

Welke prijsstrategie kiest u?

De drie prijsstrategieën die het meest toegepast worden zijn:

  • Cost-plus pricing
  • Competitive pricing
  • Value-based pricing

Cost-plus pricing is een heel eenvoudige, maar daarom zeker niet de meest rendabele strategie. Iedere klant krijgt dezelfde prolongatie toegekend. Niet ideaal, aangezien bewezen is dat iedere klant andere prijsimpulsen en emotionele waarden heeft. Perfect om een startpunt te creëren, maar onbruikbaar als algemene strategie.

Ondernemers die competitive pricing als prijsstrategie hanteren, plegen eigenlijk een soort van ‘plagiaat’. Ze kijken naar hoe de concurrentie de prijs van producten bepaalt, en nemen die prijsbepaling vervolgens over. U zal misschien niet achteraan hinkelen in de rij, maar de koploper zal u ook niet worden.

Van uw prijsstrategie écht een succes maken? Dan opteert u het best voor value-based pricing. Deze strategie vraagt om heel wat tijd, moeite en data, maar uw winst per klant zal uiteindelijk de hoogte in schieten. Deze dynamische manier van prijsbepaling neemt de verschillende klantprofielen, producten en markten in acht. Dé succesformule dus.

Waarom Oaklab?

Goeddraaiende prijsstrategieën uitwerken is een on-going process. Het is niet gemakkelijk an sich, en aangezien zowel de klanten als de producten en de markt voortdurend aan verandering onderhevig zijn, moet u steeds aandachtig te werk gaan.

Om u te helpen bij het uitwerken van uw prijsbeleid over verschillende prijslijsten heen, stellen wij OroCommercevoor. Deze software beschikt over heel wat features, waaronder een prijsselectiestrategie, die u de moeilijke zaken uit handen nemen. Aan de hand van automation kan u ervan op aan dat uw prijsstrategie voortaan helemaal on point is.

Graag meer informatie over OroCommerce en wat Oaklab voor u kan betekenen? Neem nu contact op, dan bespreken we samen de mogelijkheden.

01 Neem contact op

Join OAKLAB ...

Contacteer Ons
image-description